image

İdeal Çözümler

Uçtan Uca Süreç Yönetimi

Kolay Kullanım

Ücretsiz bir demo edinin.

Daha fazla sorunuz mu var? Gerçek bir kişinin size canlı performans ile yazılım demosunu göstermesini ister misiniz? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

  İşe Alım

  Coflow işe alım modülüyle İK departmanı olarak, işe alım sürecini oluşturan açık pozisyonların belirlenmesi ve arayışın farklı kanallarda paylaşılması, özgeçmiş havuzlarının oluşturulması gibi çok kademeli işlerin altından kolaylıkla kalkarsınız.

  Özlük Dosyası

  Coflow özlük dosyası modülüyle, çalışana ait; iş sözleşmesi, işe alım ve izin evrakları gibi tüm resmi belge ve kayıtlar online sistemde biyometrik imza ile doğrulanmış olarak saklanabilir. Özlük dosyaları dijital ortamda KVKK’ya uygun olarak oluşturulur.

  Evraklar

  Coflow evrak modülüyle çalışanlarınızın resmi evraklarını sistemde hızlıca oluşturup güvenle saklayabilirsiniz. Evrakları oluşturduktan sonra evrak tipine, personele göre ya da şubeye göre filtreleyebilir ve dilediğiniz evrakları kolayca bulabilirsiniz.

  Eğitimler

  Coflow eğitim yönetimi modülüyle,işletme içi ve dışı eğitimler planlanabilir. Eğitimler kategorilere ayrılabilir ve raporlanabilir. Sisteme eğitimci, katılımcı ve eğitim içeriği tanımlanabilir. Farklı formatta (online, yazılı, video...) eğitimler yüklenebilir.

  Dokümanlar

  Coflow, dokümanlar modülü işletme içinde tüm çalışanların erişimine açık yazılı belge ve dokümanları sisteme yüklemenize olanak sağlar.

  Zimmet Yönetimi

  Coflow zimmetler modülüyle, demirbaşların veriliş tarihleri ve geri alınması gereken tarihler sisteme girilebilir. Demirbaşların geri teslim edildiği tarihler de ayrıca sisteme işlenebilir.

  Performans

  Coflow performans modülünde, performans şablon seçimiyle, panele hedef (kpi) ve yetkinlikler (competence) tanımlayabilirsiniz. Yetkinlikler kısmına kurumsal, mesleki, organizasyon becerisi gibi dilediğiniz kadar farklı grupta yetkinlik tanımlayabilirsiniz.

  Harcamalar

  Coflow harcamalar modülüyle, harcamaları; harcama tipleri, avanslar ve harcırah başlıkları altında kategorize ederek yönetebilirsiniz. İşletme içinde veya dışında yapılan tüm harcamalar gerçek zamanlı olarak sisteme kaydedilir.

  Sağlık

  Coflow sağlık modülüyle, çalışanlardan alınacak olan yazılı izin ya da kendi istekleri dahilinde o kişilere ilişkin sağlık durumları ve geçmişleri, geçirilen ameliyatlar, düzenli kullanılan ilaçlar gibi veriler sisteme işlenebilir.

  Mesajlar

  Coflow mesajlar modülüyle, görüşme notları ve önemli gelişmeler anında ekiple paylaşılabilir. Sms, e-mail, uygulama bildirimi formatındaki mesajlar departman bazlı tüm çalışanlara toplu olarak ya da filtreleme özelliği ile sadece seçilen çalışanlara gönderilebilir.

  Offboarding

  Coflow offboarding modülüyle işe alım sürecinde olduğu gibi bir çalışanın işten çıkması durumunda da oluşan tüm süreç, herhangi bir aksaklık yaşanmadan sistem üzerinden yönetilebilir.

  Bordro

  Coflow bordrolar modülüyle, çalışanların bordroları insan kaynakları menüsünden, evraklar altında görüntülenebilir. Ay bazında tüm bordrolar sisteme yüklenebilir. Bordrolor modülü, tüm ERP programlarıyla çift taraflı entegre olarak çalışır.